Informace o MŠ

Oficiální název školy:
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Vinařská 737/10, 400 01 Ústí nad Labem

Zřizovatel příspěvkové organizace:
Statutární město Ústí nad Labem

MŠ je zřízena usnesením zastupitelstva města Ústí nad Labem k 1.1. 2013, podle posledního rozhodnutí č. j. 30078 je zařazena jako příspěvková organizace do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

IČO: 72744979        IZO: 107569027

Součástí MŠ je i školní jídelna IZO: 102777209

 

    

 

Ředitelka školy:
Bc. Iva Neuvirthová, tel. +420 602 499 419

 

Zástupkyně:
Jana Cettlová

 

Vedoucí školní jídelny:
Dana Mikešová, tel. +420 602 495 662; email: hospodarkaskoly@seznam.cz

 

Provoz MŠ:
6,00 – 16,30

 

O vaše děti pečují:

Třída Cvrči tel. 727974467
Jana Cettlová a Jana Váňová

 

Třída Broučci tel. 702130459
Bc. Iva Neuvirthová a Bc. Štěpánka Kolínská
 

Pro vaše děti vaří:
Zdeňka Jelenová a pomáhá jí Jaroslava Pěkná

O pořádek ve školce se stará:
Jana Svěráková a pomáhá jí Jarka Pěkná.

 

Několik dalších informacích o naší MŠ

Provoz MŠ je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Děti se ráno scházejí v MŠ zpravidla do 8,00 hod. MŠ se z bezpečnostních důvodů uzamyká ráno v 8,00 hod. Po obědě je otevřena od 12,00 do 12,30 hod. Po předchozí domluvě s učitelkou mohou rodiče děti přivádět a odvádět z MŠ i během dne.

Podle Vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů se v MŠ vybírá úplata za předškolní vzdělávání, která v naší MŠ činí 550,- Kč za měsíc. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ.

Poplatek za stravování pro děti od 3 - 6 let je 30,- Kč na den, Děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let ( děti s odkladem) platí 32,- Kč. Děti, které stabilně chodí po obědě, platí na den o 7,- Kč méně (odpolední svačina). Stravné lze platit dvěma způsoby. První způsob je platba v hotovosti vždy v příslušném měsíci do 15. dne u vedoucí stravovny. Druhý způsob je trvalým příkazem zálohově na účet školy (181795366/0300) vždy do 17. dne předešlého měsíce. V obou případech se současně se stravným vybírá i úplata. Záloha pro trvalý příkaz je 1 210,-,  předškoláci 710,- Kč. Vyúčtování proběhne vždy k 30.6. a k 31.12.

Dítě, které je nepřítomné déle než 14 dní musí rodiče omluvit písemně - postačí emailem.